Shri Shyam Jagriti Mandal Samiti(Regd.)Bhiwadi       Shri Salasar Balaji Seva Samiti(Regd.)Bhiwadi       Shri Agarwal Maha Sabha, Bhiwadi       Bharat Vikas Parishad, Bhiwadi       Vaishya Samaj, Bhiwadi       Shri Ram Vatika Samiti(Regd.)Bhiwadi       Baba Mohan Ram